Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Jogérvényesítés

Jogérvényesítési lehetőségek, panaszügyintézés:

Az ügyfél a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Plastexpress Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: H-2100 Gödöllő, Repülőtéri út 9.
Telefonszám:+36 28 419 018
e-mail cím: ertekesites (kukac) plastexpress (pont) hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.
Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a szolgáltató az ügyféllel köteles közölni.
A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az ügyfélhez eljusson. 
Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A szolgáltató az ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 08.00 – 16.00 között fogadja.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a szolgáltató és az ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az ügyfél számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (válaszirat küldés és megjelenési kötelezettség).
A szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei: 

(Pest Megyei Békéltető Testület) 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon: (+36-1) 269-0703  (+36-1) 784-3076 (+36-1) 784-3149
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

Bírósági eljárás: ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el.
A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (ertekesites (kukac) plastexpress (pont) hu) megadása mellett küldhető be panasz.

Gödöllő, 2018. július 27.

Plastexpress Kft.